Portfolio

Onderstaande portfolio is een kleine selectie van de werkzaamheden die The Estate Office voor U kan uitvoeren.


Een aantal van de opdrachten kan hier niet worden geplaatst, gezien de gevoeligheid van het project en het feit dat dit nog in een ontwerp of ontwikkelingsfase is, ofwel op verzoek van opdrachtgevers/betrokken partijen.

 

In de meeste gevallen wordt gehandeld door middel van een mandaat van eigenaren/aandeelhouders al dan niet in nauwe samenwerking met rentmeesters. 


Renovatie


In dit voorbeeld betreft het een kantoorpand waar onder andere de onderstaande activiteiten door The Estate Office zijn verricht.


 • Aanvragen, uitonderhandelen van diverse offertes voor onder andere groot schilderwerk aan de gehele buitenkant, het duurzaam vervangen van alle luiken, renoveren van alle sanitaire ruimtes, trap renovatie
 • Begeleiding en opvolging van de verstrekte renovatie opdrachten


The Estate Office werkt samen met bedrijven die kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel hebben staan.Aanleg nieuwe waterkering


In nauwe samenwerking met Waterschap de Dommel, Rentmeesterskantoor 't Schoutenhuis en The Estate Office is er gewerkt aan het Voorlopig Ontwerp ter voorbereiding van het Definitief Ontwerp voor een nieuw aan te leggen waterkering.


 • Eerste aanspreekpunt voor onder andere Waterschap en Rentmeester
 • Behoud van oude lanen en het karakter van het landgoed als uitgangspunt in de gesprekken met de diverse partijen.
 • Coordineren van veldbezoeken en diverse onderzoeken.
 • Werken aan een win-win situatie voor alle partijen
Verkenning omzetten agrarische bestemming


Het betreft hier de beginfase van een nieuw project waar The Estate Office bij betrokken is.


 • Verkennende gesprekken met partijen om mogelijkheden te bezien
 • Met behoud van oude een oude schob.
 • Passend binnen het landschap/landgoed

Uitdunnen van bosperceel langs de A2


Namens opdrachtgever preventief een strook hout langs de A2 uitgedund. 

 • Opvragen en uitonderhandelen van offertes.
 • Voorbehouden gemaakt met betrekking tot noodzakelijke vergunningen, onderzoeken en veiligheidvoorzieningen
 • Selectie maken van de te rooien bomen.
 • Afspraken gemaakt met de directe omwonenden/gebruikers van omliggende panden.Ontzorgen en overdragen


Een van de moeilijkste kwesties binnen veel families is het bespreekbaar maken van het uit handen geven / overdragen van het beheer aan een volgende generatie of een derde.

Afgezien nog van het daadwerkelijk overdragen aan de volgende generatie.


Logisch, het is een gevoelig en vooral een emotioneel beladen onderwerp. Vaak wordt door buitenstaanders vaak vergeten dat een landgoed of buitenplaats een familiebedrijf is. 


The Estate Office kan U en uw familie als onafhankelijke partij ondersteunen met bovenstaande kwesties.

Dat kan zowel in een adviserende rol en/of door middel van het uit handen nemen van het dagelijks beheer.


Samenwerkingen


The Estate Office krijgt dagelijks te maken met Provincie, Gemeente, Waterschappen, belangenverenigingen en initiatiefnemers.


Een landgoed is niet gebonden aan een kabinetsperiode of regeerperiode. De wisseling van de wacht onder de eigenaren van landgoederen is vele malen lager in vergelijking met die van Gemeentes, Waterschappen en Provincies.

Dit zorgt vaak voor frictie en vergt een diplomatieke benadering, met behoud van respect voor elkaar.


Een langdurige relatie tussen landgoed en betrokken partijen is essentieel om het hoofd boven water te kunnen houden in de huidige maatschappij.


The Estate Office blijft haar overkoepelende netwerk constant uitbreiden, wat zowel lijnen kort houdt en mogelijkheden schept.