Dagelijks Beheer


De dagelijks beheerder kan onder andere de onderstaande taken onder zich nemen.

Tevens is hij het directe communicatie kanaal tussen eigenaren (aandeelhouders) en de dagelijkse gang van zaken.


Zodoende komt alleen belangrijke en nuttige informatie terecht bij eigenaren.


Een ander zeer belangrijk aspect is dat dit directe contactpunt voor duidelijkheid richting pachters, huurders, werknemers, gemeente en andere betrokken partijen zorgt, aangezien zij weten tot wie zij zicht dienen te richten.


Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgevers kan The Estate Office onder andere de onderstaande taken op zich nemen.


 • Afspraken maken, begeleiden van en het laten uitvoeren van diverse projecten. Te denken valt aan het dunnen van het bos, de niet verpachte stukken grond laten maaien, klein en groot onderhoud aan verhuurde gebouwen of eigen gebouwen, uitdiepen van sloten en vijvers.
 • Dagelijkse administratie, zoals afschriften controleren/verwerken, inkomende stukken behandelen en beantwoorden, archiveren, doorverwijzen van bepaalde zaken naar Rentmeester of eigenaren.
 • Onderhouden van contacten met zowel huurders, erf- en pachters, Rentmeester en dergelijke.
 • Managen van tuinman en boswachter en het aanstellen van nieuw personeel na mandaat van eigenaren.
 • Monitoren van bekendmakingen van gemeente en provincie die betrekking kunnen hebben op het landgoed of omliggende opstallen en grond.
 • Bezoeken van (gemeente) vergaderingen die betrekking hebben op de landgoederen en/of omliggende terreinen.
 • Bezichtiging, oplevering van opstallen.
 • Zoeken van nieuwe huurders, pachters voor vrijgekomen opstallen en deze eventueel voor te leggen aan de eigenaren ter goedkeuring.
 • Eventuele acquisitie van nieuwe grond, opstallen in samenspraak met eigenaren.
 • Nieuwe rendabele projecten ontwikkelen en ter goedkeuring voor te leggen bij eigenaren.
 • Uitvoering van nieuwe projecten na goedkeuring.